Täyden palvelun työnantajabrändäystoimisto

1.

14

1


Pohjois-Euroopan täyden palvelun työnantajabrändäystoimisto

Vuotta kokemusta työnantajabrändäyksestä

European Association of Employer Branding Agenciesin perustajajäsen

Työnantajabrändäys

Haluaisitko yritykseesi alasi parhaimmat työntekijät? Kiinnostaisiko olla houkutteleva työnantaja sekä nyt että tulevaisuudessa? Mikäli vastasit kyllä, meillä on tarjota Sinulle palveluita, joilla onnistut tavoitteissasi taatusti! Työnantajamielikuvan (employer branding) kehittäminen ja ylläpitäminen nimittäin parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja auttaa säästämään kuluja omistautuneiden työntekijöiden avulla. Työnantajabrändin kehittämisen perustana on yhtenäinen strategia, joka kiinnittää huomiota niin yrityksen nykyisiin kuin tuleviinkin työntekijöihin. Me luotamme työnantajabrändäyksen metodeissamme ensisijaisesti dataan, sillä vain mittaamalla voidaan saada aikaan parhaimpia tuloksia.

Palvelumme

Olet sitten aloittava tai jo pitkään markkinoilla ollut työnantaja - me voimme auttaa sinua räätälöimällä juuri sinun tarpeitasi vastaavan työnantajabrändäyksen. Autamme yritystäsi olemaan luotettava työnantaja, jolla on motivoituneita ja omistautuneita työntekijöitä. Selvitämme yrityksesi kehitysmahdollisuudet, jotta voisit olla houkutteleva työnantaja myös tuleville työntekijöille. Tarjoamamme kattava työnantajabrändäys sisältää:

Visuaalisen ja digitaalisensuunnittelun

Arvolupauksenluomisen

Mittaamisen

Strategian

Datapainotteisuuden perustana on tutkimus, joka tarkoittaa meillä: kohderyhmän määrittelyä, yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia,vertailuanalyysejä (benchmarking) ja eb-auditointeja

Hiottu strategia johtaa haluttuun lopputulokseen, joten hiomme yrityksellesi timanttisentyönantajabrändäyksen strategisen suunnitelman sekä aktivointisuunnitelman, joka valjastaa kaikki työntekijät brändilähettiläiksi

Yrityksen tärkein kilpailuvaltti on arvot, joita määrittelemme ensisijaisesti löytämällä yrityksesi erottuvuustekijät ja sen jälkeen järjestämällä työntekijöitä osallistavan arvolupaus-workshopin

Luomme yrityksellesi näyttävän visuaalisen identiteetin, sosiaalisen median bannerit ja ulkoasun, teemme urasivut, nettisivut, työpaikkailmoitukset, valokuvaukset, videot, bannerit, roll-upit ja oheistuotteet

Viestinnän jasisällöntuotannon

Konsultoinnin ja koulutukset

Rekrytointi-kampanjat

Viestintä epäonnistuu aina - paitsi vahingossa, mutta me huolehdimme että onnistutte viestinästrategioilla, brändin mukaisella tarinalla sekä viestinnän etenemis- ja aktivointisuunnitelmilla. Tarvittaessa voit ulkoistaa meille myös yrityksesi some- ja verkkosivusisällöntuotannon

Työnantajabrändäyksen kulmakivi on saada koko yritys mukaan, joten huolehdimme  sparrauksesta, työntekijälähettiläiden ja johtajien koulutuksista, kohderyhmähaastatteluista ja työnantajabrändäyksen kick-off -tapahtumasta

Rekrytointi mielessä?Ulkoista meille persoonallisen, vaikuttavan ja huomiotaherättävän rekrytointikampanjan teko ja toteutus joka näkyy ja kuuluu verkossa, sosiaalisessa mediassa, tv:ssä, julkisissa liikennevälineissä, mainoksissa - missä ikinä haluattekaan näkyä!

Sisältö

Meidän työmme

Olemme toteuttaneet yli 30 kattavaa työnantajabrändäysprojektia sekä yli sata asiakkaille kustomoitua pienempää projektia. Kattavissa työnantajabrändäyshankkeissa vastaamme tavallisimmin kokonaisvaltaisesta brändiuudistuksesta, johon kuuluu sisäinen ja ulkoinen tutkimus, vertailuanalyysi, työnantajabrändäyksen strateginen suunnitelma, sisäiset haastattelut ja koulutukset, arvolupauksen luominen, visuaalisen identiteetin määrittely, viestintä, nettisivut, rekrytointikampanjat sekä muut visuaalisen viestinnän ja suunnittelun osa-alueet. Kattavia työnantajabrändäyksiä tehdään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, eikä se vaadi jokaisen osa-alueen kattamista. Pienempinä projekteina olemme tehneet tavallisimmin sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia, työntekijälähettiläiden koulutuksia, rekrytointimarkkinointia ja -kampanjoita sekä visumateriaaleja.

Asiakkaat joille olemme luoneet kattavan työnantajabrändäyksen

Sisäministeriön tietotekniikan ja kehityksen keskus

Viron tieliikennelaitos

Nordnet

Ida-Tallinnan keskussairaala

Ympäristövirasto

Viron työttömyyskassa

Tieliikennevirasto

Nabuminds

PCC 

SLO

Derivco

Connecto

Tallinn Municipality

Net Group

* korostetuista asiakkaista case-esimerkit sivustolla

Asiakasprojektien case-esimerkkejä

Diversiteettiä näkyväksi


Työ: Kattava työnantajabrändäys

Kohderyhmä: Pankkiala

Tulos: Brändi, työntekijälähettiläskoulutukset, visumateriaalit, urasivut, videot, työpaikkailmoitukset, työanantajabrändäyksen kick-off, sosiaalisen median hallinta ja päivittäminen


Teimme Nordealle kattavan työnantajabrändäyksen, johon kuului sisäinen ja ulkoinen tutkimus, vertailuanalyysi, strategian ja arvolupauksen luominen sekä kohderyhmähaastattelut ja työntekijälähettiläiden koulutukset. Lisäksi loimme Nordealle visuaalisen identiteetin, johon kuului yrityksen urasivut, työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit, roll-upit ja videot. Valokuvauksissa ja visuaalisessa ulkoasussa halusimme korostaa Nordean monipuolista ja monikansallista työyhteisöä.


Teemme Nordean kanssa yhä tiiviisti yhteistyötä ja toteutamme heille ulkoista viestintää sosiaaliseen mediaan.

Huippuosaajia kasvuyritykseen

Työ: Kattava työnantajabrändäys

Kohderyhmä: IT-ala

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, brändi, strategia, arvolupaus, koulutukset, visumateriaalit, urasivut, työpaikkailmoitukset 


Teimme kasvuun tähtäävälle IT-yritys Breakwater Technologylle laajan työnantajabrändäyksen vuonna 2020. Brändäykseen kuului sisäinen ja ulkoinen tutkimus, vertailuanalyysi, strategian ja arvolupauksen luominen sekä työntekijälähettiläiden koulutukset, kohderyhmähaastattelut ja työnantajabrändäyksen aktivointisuunnitelma.


Loihdimme myös Breakwaterin visuaalisen identiteetin, johon kuului yrityksen urasivujen sisältö sekä suunnittelu, työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit, roll-upit ja sekä työntekijöistä tehdyt sarjakuvamaiset hahmot.

Kühne+Nagel IT Center

Visuaalinen etätyön käsikirja

Työ: Etätyön käsikirja

Kohderyhmä: Kühne+Nagelin työntekijät

Tulos: Olemassa olevan brändin kanssa yhtenäinen käsikirja etätyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin


Teimme Kühne+Nagel IT Center:ille käsikirjan, jonka avulla työntekijät voivat pitää yrityksen arvot lähellä etätyöstä huolimatta. Käsikirjassa yhdistyvät visuaalisuus sekä leikittelevyys ja sen tarkoituksena on antaa yleiskuva yrityksen odotuksista liikkuvan työn tekemisessä ja johtamisessa. Se myös tukee toimistossa työskenteleviä, mutta hybriditiimeissä osallisina olevia sopeutumaan uusiin työntekemisen tapoihin.


Hyvin sujuneen yhteistyön jälkeen työmme Kühne+Nagelin kanssa jatkuu edelleen työnantajabrändäyksen parissa.

Tallinnan lentokenttä

Vahva brändi houkuttelemassa ja sitouttamassa

Työ: Kattava työnantajabrändäys

Kohderyhmä: Lentoala

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, brändi, strategia, arvolupaus, koulutukset, ei visumateriaaleja.


Teimme Tallinnan lentokentälle vuonna 2020 laajan työnantajabrändäyksen kohderyhmänämme laajasti erilaisissa tehtävissä työskentelevät lentokenttätyöntekijät, kuten insinöörit, palveluammattilaiset, matkustamohenkilökunta, koulutetut IT-osaajat ja nuoret lupaukset. Brändäykseemme kuului sisäinen ja ulkoinen tutkimus, vertailuanalyysi, strategian ja arvolupauksen luominen sekä työntekijälähettiläiden ja johdon koulutukset, työpajat, kohderyhmähaastattelut ja työnantajabrändäyksen aktivointisuunnitelma.


Loimme Tallinnan lentokentälle vahvan brändin, joka erottaa heidät kilpailijoistaan sekä auttaa olemassa olevia työntekijöitä sitoutumaan yrityksen kulttuuriin ja houkuttelee uusia työntekijöitä lentokentän palvelukseen. 

Globaalin yrityksen paikallisjaoston työntekijäbrändäys

Työ: Kattava työnantajabrändäys

Kohderyhmä: IT-ala

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, slogan, rekrytointiviestit, koulutukset, urasivujen bannerit

Teknologiajätti Fujitsun Viron haaralle rakensimme kokonaisvaltaisen työnantajabrändäyksen vuonna 2019. Sisäisen tutkimuksen ja kohderyhmähaastattelujen perusteella Fujitsun kohderyhmäksi valikoitui ohjelmistoalan asiantuntijat, yrityspalvelujen ammattilaiset sekä Helpdesk -agentit ja asiantuntijat. Sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen lisäksi teimme kilpailijoiden välisen vertailuanalyysin, strategian ja loimme Fujitsun arvolupauksen, sloganin, rekrytointiviestit ja työnantajabrändäyksen aktivointisuunnitelman.  Lisäksi pidimme työryhmiä, strategisen identiteettityöpajan johdolle sekä koulutimme työntekijöitä. 


Suunnittelimme ja toteutimme myös Fujitsun urasivujen bannerit sekä sisällön visuaalisen identiteetin, johon kuului yrityksen urasivujen sisältö sekä suunnittelu.

Pelillistetty rekrytointikampanja

Työ: Rekrytointikampanja

Kohderyhmä: Turvallisuusala

Tulos: Rekrytointipeli


Toteutimme G4S:lle pelillistetyn rekrytointikampanjan, jonka avulla pyrittiin houkuttelemaan nuoria työntekijöitä turvallisuusalalle. "Löydä kolme asiaa, joita sinun ei pitäisi olla käsimatkatavaroissa" -rekrytointipelin ensimmäisen kampanjan toteutimme vuonna 2019 ja toisen vuonna 2020, jolloin lisäsimme peliin kolme lisätasoa.

Lisäksi teimme liikkuvien kuvien sosiaalisen median kampanjan.


Tuloksena G4S sai rekrytoitua yli 90 uutta työntekijää.

Kattava työnantajabrändäyksen projekti

Työ: Kattava työnantajabrändäys

Kohderyhmä: Rakentaminen ja kunnostaminen

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, urasivut, valokuvaukset, sisällöntuotanto.


Teimme rakentamiseen ja kunnostamiseen erikoistuneelle TREV-2 Grouppille vuonna 2020 kattavan työnantajabrändäyksen. Teimme sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen, vertailuanalyysin, strategian sekä loimme yrityksen tarinan, arvolupauksen ja sloganin.


Laadimme TREV-2:lle myös visuaalisen identiteetin, työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit ja roll-upit. Vastasimme myös urasivuista, valokuvauksista sekä sisällöntuotannosta.


Rekrytointikampanja

Työ: Rekrytointikampanja

Kohderyhmä: Satamatyöntekijät

Tulos: Visuaalinen brändi, slogan, sosiaalisen median bannerit, urasivut, työpaikkailmoitukset


Teimme vuonna 2020 TS Laevad'lle rekrytointikampanjan ja urasivut, tarkoituksenamme saada nuoria hakeutumaan töihin satamaan. Loimme visuaalisen brändin, sloganin, sosiaalisen median bannerit ja urasivut sekä työpaikkailmoitukset. Lisäksi vastasimme työntekijöiden valokuvauksista ja yleisesti kampanjan designista.


Brändiä tukeva palapeli

Työ: Kattava työnantajabrändi

Kohderyhmä: Lakiala

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, sosiaalisen median bannerit, valokuvaukset, urasivut, työpaikkailmoitukset, oheistuotteet


Viron syyttäjänlaitos tilasi keväällä 2021 meiltä työnantajabrändäyksen houkutellakseen palvelukseensa konsultteja, syyttäjiä ja tukihenkilöstöä. Toteutimme projektissa syyttäjänlaitoksen sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen, työnantajabrändäyksen kick-off-tapahtuman, vertailuanalyysin, strategian sekä loimme yrityksen tarinan, arvolupauksen ja sloganin.


Laadimme projektin osana myös syyttäjänlaitoksen visuaalisen identiteetin, työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit ja roll-upit. Vastasimme myös urasivuista sekä sisällöntuotannosta. Visuaalinen ilme koostuu ikään kuin palapelin palasista ja se representoi syyttäjän työtä, mikä on myös tiedonmurusten yhdistelemistä rikostapauksien selvittämisessä.

Yhtenäisyyden luomista työnantajabrändäyksen avulla

Työ: Kattava työnantajabrändi

Kohderyhmä: Valtio

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, sosiaalisen median bannerit, valokuvaukset, urasivut, työpaikkailmoitukset, oheistuotteet


Teimme vuonna 2019 Viron puolustusministeriölle työnantajabrändäyksen, joka kattoi sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen, vertailuanalyysin sekä strategian, tarinan, arvolupauksen ja sloganin luomisen. Lisäksi koulutimme työntekijälähettiläitä ja teimme työnantajabrändäyksen aktivointisuunnitelman ja siihen liittyvän sisällöntuotannon. 


Visuaalisen identiteetin lisäksi loimme puolustusministeriön työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit, roll-upit, PowerPoint-alustat sekä urasivujen designin ja sisällön.


Valokuvauksessa haluttiin säilyttää puolustusministeriön työntekijöiden identiteetti, mutta samalla tuoda heidät jollakin tavalla näkyviksi, joten jokainen työntekijä kuvattiin ylhäältä käsin.

Sisäministeriön tietotekniikan ja kehityksen keskuksen työnantajabrändäys

Työ: Kattava työnantajabrändi

Kohderyhmä: Valtio

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, sosiaalisen median bannerit, videot, valokuvaukset, urasivut, työpaikkailmoitukset


Teimme vuonna 2019-2020 Viron sisäministeriön tietotekniikan ja kehityksen keskukselle laajan työnantajabrändäyksen. Tarkoituksena oli luoda yhtenäinen visuaalinen brändi ja osallistaa työntekijät SMIT:in työkulttuurin ja arvojen sanansaattajiksi. Projekti kattoi sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen, vertailuanalyysin sekä strategian, tarinan, arvolupauksen ja sloganin luomisen. Koulutimme työntekijälähettiläitä ja teimme myös työnantajabrändäyksen aktivointisuunnitelman.


Visuaalisen identiteetin lisäksi loimme SMIT:n työpaikkailmoitukset, sosiaalisen median bannerit, roll-upit, PowerPoint-alustat sekä valokuvasimme työntekijät ja vastasimme urasivujen ulkoasusta ja sisällöstä.

Kohderyhmän huomio onnistuneella työnantajabrändäyksellä

Työ: Kattava työnantajabrändi

Kohderyhmä: Valtio

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, sosiaalisen median bannerit, videot, valokuvaukset, urasivut, työpaikkailmoitukset, sisällöntuotanto, viestintä, PR, oheistutteet.


Viron tieliikkennelaitoksen tilaamassa työnantajabrändäyksen projektissa kohderyhminä olivat insinöörit, tarkastusasiantuntijat sekä asiakaspalvelijat. Teimme kokonaisvaltaisen työnantajabrändäyksen, johon kuului sisäinen ja ulkoinen tutkimus, arvolupauksen, sloganin, työnantajatarinan ja työnantajabrändin aktivointisuunnitelman sekä sosiaalisen median toimintasuunnitelman luominen. Lisäksi koulutimme työntekijälähettiläitä ja järjestimme työntekijöille työnantajabrändäyksen kick-off-tapahtuman.


Visuaalisen brändäyksen ja viestinnän osalta vastasimme työpaikkailmoitusten, rekrytointiesitteiden, työnantajabrändin visuaalisen identiteetin esitteen sekä videoiden toteutuksesta. Loimme myös tieliikennelaitoksen urasivut ja vastasimme viestinnästä sekä PR:stä.

Nordnet

Logistiikka-alan houkuttelevuuden lisäämistä kiinnostavalla brändillä

Työ: Kattava työnantajabrändi

Kohderyhmä: Logistiikka

Tulos: Tutkimus, vertailuanalyysi, strategia, arvolupaus, tarina, slogan, visuaalinen identiteetti, valokuvaukset, videot, työpaikkailmoitukset, sisällöntuotanto


Teimme vuonna 2020 logistiikkapalveluihin erikoistuneelle Nordnetille visuaalisen ja vaikuttavan työnantajan brändin. Järjestimme sisäisen työnantajabrändityöpajan Nordnet -tiimin kanssa, toteutimme työtyytyväisyyskyselyn, työnantajan sisäisen imagotutkimuksen

sekä työntekijöiden kohderyhmähaastattelut.

Johtoryhmälle järjestimme työnantajan brändäyksen strategisen työpajan ja sen jälkeen loimme Nordnetin arvolupauksen, sloganin, rekrytointiviestit ja työnantajan brändisuunnitelman.


Visuaalisella puolella suunnittelimme ja toteutimme

työnantajanbrändiviestintää, videoita, työntekijöistä tehdyt piirrokset, työpaikkailmoitukset sekä urasivujen ulkoasun ja sisällön.

Asiakkaamme meistä

"Viron Nordea kasvaa nopeasti ja rekrytointi on jatkuvaa, joten etsimme viime vuonna kumppania, joka auttaisi meitä analysoimaan imagoamme työnantajana ja auttamaan meitä suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia alallamme. Meille oli tärkeää löytää kumppani, jolla olisi kokemusta yhteistyöstä suurten kansainvälisten järjestöjen kanssa ja olen iloinen, että päätimme valita Instarin.


Teetimme kyselyn kaikkien työntekijöiden keskuudessa ja haastattelimme kuutta kohderyhmää, joilta saimme arvokasta tietoa siitä, miten nykyiset työntekijämme arvioivat työnantajansa. Ulkoisen työnantajakuvamme tarkastelu ja kahden kohderyhmän tutkimus olivat myös erittäin hyödyllisiä ja silmiä avaavia. Työntekijöiden palautteen ja sisäisen tutkimuksen perusteella loimme tarinamme, arvolupauksemme, rekrytointiviestimme ja sloganimme. Järjestimme myös valo- ja videokuvaukset ja saimme kaikilta osallistujilta positiivista palautetta Instarin ammatillisesta suorituksesta ja miellyttävän ystävällisen ympäristön luomisesta. Meille luotiin selkeä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten - kuinka toteuttaa uusi kampanja ja käyttää luotua materiaalia tehokkaasti.


Haluan erityisesti korostaa erittäin hyvää tiedonvaihtoa ja Instarin kykyä ottaa koko organisaatio mukaan eri tasoilla, työnantajabrändäyksen eri vaiheissa. Koko hankkeen ajan pidimme säännöllisiä tapaamisia pienemmän projektiryhmän kanssa sekä väliaikaisia ​​kokouksia ja työpajoja strategisten johtajien kanssa, joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon koko prosessin ajan.


Edellä esitetyn perusteella uskallan suositella Instaria kumppaniksi työnantajakuvan luomisessa myös suurille ja kansainvälisille organisaatioille."


Eha Täht

Senior recruiter, Nordea

"Alati muuttuva työympäristö asettaa työnantajalle jatkuvasti uusia vaatimuksia ja ehtoja. Puolustusministeriölle yksi työnantajakuvan liikkeellepanevista voimista oli se, kun Instarin sisäinen tutkimus paljasti, että mahdolliset tulevat kollegamme eivät tienneet olemassaolostamme. Yhdessä Instarin kanssa ryhdyimme toimiin julkisen imagomme parantamiseksi. Yksi tämän yhteistyön tärkeimmistä avainsanoista on ollut luottamus ja syventyminen. Luottamalla toisiimme ja perehtymällä syvemmin maanpuolustukseen, olemme tulleet yhdessä älykkäämmiksi. Instarin avulla muotoilimme kipupisteemme, mutta katsoimme myös pidemmälle sekä etsimme ratkaisuja ja jatkamme yhteistyötä myös tulevaisuudessa."


Mailis Neppo

Puolustusministeriön henkilöstöosaston päällikkö

"Aloitimme aktiivisen yhteistyön Instarin kanssa vuonna 2018. Tähän mennessä olemme toteuttaneet yhdessä useita onnistuneita rekrytointikampanjoita ja seuraavat ovat jo työn alla. Instarissa minua kiehtoo heidän kykynsä tarjota uusia ideoita ja ratkaisuja ja olla aina asiakkaidensa käytettävissä. Jos haluat viedä rekrytointimarkkinointisi uudelle tasolle, voit uskoa sen Instarin käsiin!"


Indrek Sarjas

G4S Eesti AS:n henkilöstöjohtaja

Työpaikkailmoitukset

Urasivujen lisäksi luomme visuaalisesti houkuttelevia ja yrityksesi brändin kanssa yhteensopivia työpaikkailmoituksia, joilla hurmaat huippuosaajat yritykseesi töihin. Pyrimme aina pysymään trendien aallonharjalla ja näin kohdentamaan asiakkaidemme viestit haluamansa kohderyhmän tarpeisiin soveltuviksi.

Breakwater Technology

Nabuminds

G4S

SMIT

Ida Tallinnan keskussairaala

Viron syyttäjänlaitos

Port of Tallinn

Hansa Grupp

Videotuotanto

Työnantajabrändäyspalveluihimme kuuluu myös videotuotanto. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta yksi video tiivistää sanoman kompaktimpaan pakettiin kuin yksikään kuva tai teksti. Halusitpa kertoa yrityksesi toiminnasta yleisesti, arkipäivistänne toimistolla tai palveluistanne - Me autamme teitä luomaan visuaalisesti kiinnostavia ja ytimekkäitä videosisältöjä.

Nordea

Viron tieliikennelaitos

Grant Thornton Baltic Estonia

SMIT

Oheistuotteet

Vastaamme myös yritysten oheistuotteiden painatuksista sekä yrityksen brändin mukaisesta visuaalisesta ilmeestä esimerkiksi juomapulloissa, astioissa, vaatteissa, oppaissa, esitteissä, kalentereissa, missä ikinä haluattekaan näkyä! Esimerkkeinä Viron puolustusministeriön, TREV-2 Grouppin, Viron tieliikennelaitoksen ja Viron syyttäjänlaitoksen tuotteita.

TREV-2

Viron tieliikennelaitos

Viron puolustusministeriö

Viron syyttäjänlaitos

Tiimimme

Kersti Vannas

Instarin toimitusjohtaja, työnantajabrändäyksen ekspertti ja johtajuuskouluttaja 

Kersti Vannas on Baltian kokenein työnantajabrändäyksen huippuammattilainen ja sanansaattaja. Hän on johtanut lukuisia valtakunnallisia ja kansainvälisiä työnantajabrändäysprojekteja erilaisille aloille jo vuodesta 2007. Kersti on tunnustettu HR-johtajien sekä johtajien kouluttaja ja fasilitaattori.

Mariann Nagatsu

Ekspertti

Daisy Koorits

Projektipäällikkö

Veeti Aramo

Markkinointi ja viestintä

Johanna Vana

Assistentti

Andres Hellerma

Ekspertti ja kumppani

Olisiko aika päivittää työnantajabrändinne aikaa kestäväksi? Jätä meille yhteystietosi ja sovitaan tapaaminen!

info@instar.fi

Asiakkaitamme

Copyright © 2021. All rights reserved.